Annette Lykkemark

ANNETTE LYKKEMARK

Annette Lykkemark

ID LIFE COACH/DEVA-VEJLEDER

Det er en stor glæde for mig at støtte mennesker i at arbejde  med

begrænsende overbevisninger og følelser.

Dette arbejde baner vej til et liv med mere frihed, glæde ,

autenticitet og ikke mindst modet til at tage det fulde ansvar for

egen udvikling og udfoldelse af potentiale.

Derudover arbejder jeg ind imellem freelance som koordinator og projektleder.

Det jeg brænder for i mit arbejde som koordinator/projekt leder, er glæden ved at motivere et team til at arbejde kreativt og engageret mod et fælles mål.

Det at se et velfungerende samarbejde, hvor hver især tør bidrage med deres fulde potentiale i tillid til, at hver især kommer med noget ganske særligt.


Min styrke er efter sigende, at jeg evner at skabe et rum, hvor mennesker føler sig trygge og mødt på en ligeværdig måde. Dette skaber tilliden til at åbne op og forløse det, der måtte blokere for at leve i overensstemmelse med den enkeltes sande potentiale, længsler og identitet


Jeg er uddannet og certificeret som DEVA-vejleder i 2004 (Ingelise Emby-2 årig udd.) og Integrativ Dynamisk Life Coach i 2007 (Ole Vadum Dahl-2 årig udd).

Derudover har jeg deltaget i kurser omhandlende Massage, Reiki healing, Shamanisme, Tarot, NLP, Tantra Yoga, Projektledelse, Ledelse samt workshops indenfor selvudvikling.


DEVA I DAGLIGDAGEN

DEVA-uddannelsen og forløbene har givet mig mange indsigter, som jeg bruger i mine relationer og arbejde hver eneste dag.


DEVA-arbejdet har intet mindre end vækket mine følelser til live, så jeg nu mærker og føler livet. Hvor der før var gråt og kedeligt, er der nu mere flow, glæde, kærlighed og nærvær. Det har givet mig mere klarhed i mine valg af job, relationer og i at tage ansvar for mit eget liv.

Det er ikke, fordi udfordringerne bliver mindre af dette arbejde, men måden at takle dem på gør, at jeg kommer hurtigere igennem processen og hver gang får nye spændende brikker til min forståelse af mig selv og mit liv.


FØLG DIT HJERTE OG DINE DRØMME

Min mission er at leve autentisk og turde følge mit hjerte og drømmes vej – Walk my talk – for derved at udstråle den jeg er, på godt og ondt. Dette er efter min overbevisning gaven til mig og min gave til andre.


Via mit arbejde som DEVA-vejlede/ID Life Coach har jeg erfaring i at støtte i at give slip på uhensigtsmæssige overbevisnigner og blokeringer relateret til f.eks skilsmisser, relationer, angst, job, co-afhængige forhold, parforhold, selvbilleder, karmiske bindinger etc.


Jeg glæder mig til, med respekt for din sandhed, at støtte og vejlede dig i din udvikling og i de udfordringer, du måtte møde på din vej.


Annette Lykkemark

Åbent Hjerte

Åbent hjerte

KONTAKT

Annette Lykkemark

Tlf.: +45  61 68 96 54

mail@annettelykkemark.dk

www.annettelykkemark.dk